preloader preloader

Nová zelená úsporám Standard

NZÚ Standard

Fotovoltaické systémy

Získejte dotaci 51 000 – 160 000 Kč z dotačního programu Nová Zelená Úsporám Standard na domácí solární fotovoltaickou elektrárnu, která může být propojena s distribuční soustavou.

Vyrobenou elektrickou energii využijete přednostně v domě s možností akumulace do baterií, nebo lze přebytky po dohodě s distribucí ukládat do virtuální baterie, či prodávat do sítě.

Maximální podporovaný instalovaný výkon FV modulů je 10 kWp.

S dotací Vám pomůžeme, nebo za Vás kompletně vyřídíme.

Kdo může žádat
 • Vlastníci stávajících domů využívaných k trvalému bydlení
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky
 • Minimální podporovaný instalovaný výkon je 2 kWp.
Kolik získáte
 • Základní podpora – 35 000 Kč
 • Základní podpora s využitím tepelného čerpadla – 60 000 Kč
 • Za 1 kWp instalovaného výkonu – 8 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 8 000 Kč
 • Dodatečný bonus za připojení bojleru o minimálním objemu 120 l – 10 000 Kč

Požádat o dotaci můžete před zahájením projektu, v průběhu nebo po dokončení prací, a to výhradně elektronicky přes systém AIS SFŽP ČR.


PODAT ŽÁDOST AIS ZÁVAZNÉ POKYNY DESATERO FVE ZÁSADY PRO FVE

Nová zelená úsporám Light

NZÚ Light

Fotovoltaické systémy

Získejte dotaci 60 000 nebo 90 000 Kč na termický nebo fotovoltaický ohřev vody s využitím stávajícího bojleru nebo s novým bojlerem dle těchto možností:

 • Dotace 60 000 Kč na solární termický nebo solární fotovoltaický ohřev vody využívající stávající bojler.
 • Dotace 90 000 Kč na solární termický nebo solární fotovoltaický ohřev vody s novým bojlerem.

Finanční prostředky můžete čerpat předem – zálohou.

Kdo může žádat
 • Vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, ve kterém jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022.
 • Vlastníci nebo spoluvlastníci trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, ve které jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022.
Co budete potřebovat

PODMÍNKA! Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení nebo přídavek na dítě.

Požádat o dotaci můžete před zahájením projektu, v průběhu nebo po dokončení prací, a to výhradně elektronicky přes systém AIS SFŽP ČR.


PODAT ŽÁDOST AIS ZÁVAZNÉ POKYNY DESATERO FVE Dokumenty pro NZÚ Light

Časté dotazy

Časté dotazy

Ano, vyřízením žádosti lze pověřit jakoukoliv jinou osobu. Podmínkou je, aby se žadatel přihlásil do aplikace AIS SFŽP pro podávání žádostí a v ní předal oprávnění jiné osobě. Tato osoba musí mít rovněž v aplikaci zřízen účet.

Ano, je to možné, pokud i po změně bude žádost o dotaci splňovat podmínky dotačního programu. SFŽP ČR zajistí zapracování dodatečných změn v obvyklé lhůtě. V případě pochybení v žádosti o dotaci budete SFŽP vyzvání k opravě či nápravě chybějících údajů, či doložení chybějících dokladů.

Fotovoltaický systém by měl být umístěn na střeše nebo fasádě rodinného či bytového domu pokud to lokalita a sluneční záření umožňuje. Pokud to není možné, lze ho umístit i na ostatních plochách nebo na terénu, kde to nesmí bránit růstu zeleně pod panely (je nutné panely instalovat na vhodnou nosnou konstrukci).

Žádost můžete podat před začátkem prací, v jejich průběhu i po jejich ukončení. Pokud nemáte finanční rezervu, zažádejte si dopředu a Státní fond životního prostředí ČR vám poskytneme zálohu. Na realizaci zvolených opatření pak máte celý rok.

Podmínkou vyplacení dotační podpory je doložení realizace úsporných opatření. Žadatel dokládá smlouvy, daňové účetní doklady a doklady prokazující realizaci opatření dle schválené žádosti.

Čerpání prostředků bude provedeno po vydání kladného rozhodnutí ministra životního prostředí. Podpora je poskytována ex post (po doložení realizace) nebo ex ante (zálohově) dle zvoleného programu, a to bezhotovostním převodem finančních prostředků v Kč na dotační bankovní účet uvedený v systému AIS SFŽP ČR.

NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT A MY S VÁMI VEŠKEROU POTŘEBNOU DOKUMENTACI VYŘÍDÍME A PROJEKT REALIZUJEME.

Kontakt

Kontakt

Pavel Šípek, Cínová 189/38, Březová 360 01
info@efosy.cz
DIČ: CZ771120/1949 | IČ: 73696277

Členství a reference

Nová zelená úsporám

Kvalifikace a osvědčení

certifikace efosy
certifikace efosy